• 14/10/1954: Thành lập Đài.

 • 10/1/1987: Hòa sóng HTV7, HTV9, BQTV.

 • 5/2013: Hợp nhất Đài phát thanh-truyền hình Hà Tây vào đài cũ thành Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.

 • 5/2013: Hanoicab: 72 kênh chương trình Analog, 60 kênh chương trình SD và 22 kênh chương trình chuẩn HD.

 • 15/8/2016: Chuyển sang phát sóng kỹ thuật số DVB-T2.

 • 4/10/2016: HnoiTV1HD Phát sóng 24/24.

 • 1/1/2017: HanoiTV2 Phát sóng 24/24.

Phát thanh

 • Kênh phát thanh tổng hợp khu vực Thành phố Hà Nội, FM tần số 90 MHz.

 • Kênh phát thanh tổng hợp khu vực ngoại thành Hà Nội, FM tần số 96 MHz.

 • Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe JoyFM, FM tần số 98.9 MHz.

Truyền hình

 • HanoiTV1: Kênh truyền hình tin tức và đời sống xã hội, phát sóng từ ngày 1/1/1979. Phát sóng chuẩn HD từ ngày 21/6/2016. Thời lượng phát sóng 24 giờ mỗi ngày.

 • HanoiTV2: Kênh truyền hình kinh tế và giải trí, phát sóng từ 1985. Chuẩn HD từ ngày 2/9/2016. Thời lượng phát sóng 24 giờ mỗi ngày (từ ngày 1/1/2017).

BTC